Jo

Jo Van Nieuwenhuyze studeerde in 2004 met onderscheiding af als architect aan de hogeschool voor wetenschap en kunst Sint-Lucas te Gent. Reeds tijdens deze opleiding vormde Jo een ontwerpfilosofie die streeft naar een duurzame functionele architectuur.

Na de studies liep Jo respectievelijk stage bij architect Jan De Prez  en Architectuurbureau Dirk Martens bvba waar zowel residentiële gebouwen, openbare gebouwen als onderwijsinstellingen tot de specialisaties behoren. Hier greep Jo de kans om kennis op te doen inzake openbare aanbestedingen en bijbehorende subsidies (o.a. AGIOn…).

Vervolgens werkte Jo nog 4 jaar als freelance medewerker bij Dirk Martens, bij wie hij zijn ontwerpfilosofie optimaliseerde.

Tijdens het ontwerpproces wordt specifieke aandacht besteed aan de functie, de bouwplaats en de oriëntatie van het gebouw om zodoende een doelmatig ontwerp te ontwikkelen dat verder kan groeien tot een duurzaam en energiebewust gebouw. Steeds wordt gestreefd naar een maximale kwaliteit binnen het voorziene budget. 

Visie

VISIE, AANPAK & KWALITEITSZORG

Elke opdracht is uniek en vraagt om een eigen benadering. Zo zal de bouwplaats en de oriëntatie een groot deel van het ontwerp beïnvloeden. Beide factoren zullen samen met het vooropgestelde programma van de bouwheer de krijtlijnen uitzetten. Hierbinnen tracht Jo kritisch te blijven in het streven naar het halen van een kwalitatief architecturaal resultaat.

Door een permanente bijscholing op diverse deelgebieden wordt naar een continue kwaliteitsverbetering gestreefd die zowel de opdrachtgever, de gebruiker als de architect ten goede komt. Dit helpt in het zoeken naar een architecturaal verantwoorde oplossing, aangevuld met de vereiste bouwfysische en technische aspecten, steeds volgens de wensen van de klant en volgens zijn budget en binnen een vooropgestelde termijn.

Elke beslissing wordt architecturaal verantwoord door een bijzondere aandacht voor oriëntatie, toegankelijkheid, functionaliteit, duurzaamheid, milieuvriendelijkheid & hoge graad van afwerking. Het realiseren van een gezond binnenklimaat wordt hierbij niet uit het oog verloren.

Nota: Het begrip duurzaamheid moet in ruime zin worden geïnterpreteerd. Dit heeft zowel betrekking op de levensduur van het gebouw en de onderhoudsvriendelijkheid, als op de effecten voor het milieu en gezondheid bij het bouwen, het gebruik en het slopen.

Daarnaast wordt de kwaliteit op de werf gewaarborgd door het op regelmatige tijdstippen uitvoeren van controles om indien nodig tijdig te kunnen bijsturen.

Ook een optimale prijs-kwaliteit verhouding draagt bij tot een geslaagd project. Deze verhouding wordt o.a. nagestreefd door:

  • de verhouding circulatieoppervlakte vs. functionele oppervlakte zo laag mogelijk te houden
  • bepaalde ruimtes een meervoudige functie geven, indien het programma het toelaat
  • weldoordachte materialen (esthetiek, kostprijs, kwaliteit, duurzaamheid, gezondheid…) in functie tot het gebruik, dit in combinatie met een bedachtzame vormgeving en een bijzondere zorg voor de architectonische details
  • een uitgebreide studie van de bouwtechnische detaillering teneinde de meest gunstige combinatie te verkrijgen van de bouwfysische opbouw, de draagconstructie en de technische installatie van het gebouw, waardoor op lange termijn het gebruikscomfort wordt gegarandeerd terwijl het energieverbruik en de onderhoudskosten worden geminimaliseerd.
  • een grondige studie van alle omgevingsfactoren zodat een esthetisch en bouwtechnisch geïntegreerd geheel wordt verkregen.

Loopbaan

Sinds 2014   BEN- voorloper

2008 oprichting ARCHITECT.jo van nieuwenhuyze bvba

Sinds 2008   energie bewust architect

Sinds 2008   veiligheidscoödinator niveau B

Sinds 2006    geregistreerd EPB-verslaggever

2006 – 2010  zelfstandig medewerker Bureau Dirk Martens – Zingem

2004 – 2006  stage Architect Jan De Prez – Kluisbergen

1999 – 2004  architect aan het Hoger Sint Lucas Instituut te Gent, afgestudeerd met onderscheiding

1993 – 1999  secundair onderwijs, industriële wetenschappen Sint-Lucas Oudenaarde

Permanente bijscholing

2017 EPB: het S-peil en de methodewijzigingen vanaf 2018

2017 nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

2016 bouwen met CLT

2016 warmteverliesberekeningen cfr de nieuwe norm

2016 verwarming en sanitair warm water bij lage energie en BEN-woningen

2015 navorming EPB-verslaggeving: bouwknopen, zonbeheersing en passieve koeling, hernieuwbare energie

2014 houtskeletbouw anno 2014

2014 ventilatie voor architecten

2014 stabiliteit in het voorontwerp

2013  opleiding houtskeletbouw

2013  opleiding bio-ecologisch bouwen

2011  initiatie in projectcoördinatie: planning, budget en uitvoering

2011  opleiding postgraduaat energiecoördinator

2010  infosessies bouwpathologie

2010  passiefbouwen voor architecten

2010  energiezuinig renoveren

2009  koeling en oververhitting, natuurlijk en energiezuinig aanpakken

2008  upgrade voor veiligheidscoördinatioren

2007  nieuwe geluidsnormen voor woningen

2007  efficiënt koelen en verwarmen voor een beter E-peil 

Lid van:

orde
nav