Architectuur

Tijdens een voorafgaandelijk kennismakend gesprek worden de krijtlijnen van de opdracht en het programma uitgezet waarna u een aangepaste offerte wordt overgemaakt. Na goedkeuring worden er binnen de afgesproken termijn de eventuele opmetingen uitgevoerd en een eerste voorontwerp opgemaakt waarna dit in onderling overleg gekneed wordt tot een ontwerp waarin zowel de bouwheer als de architect zich kunnen vinden.

De eigenlijke rol van de architect is niet beperkt tot het tekenen van bouwplannen en het controleren van de uitgevoerde werken maar deze omvat ook de praktische begeleiding doorheen het bouwproces op basis van de specifiek overeengekomen architectenopdracht. De architect is uw vertrouwenspersoon die uw wensen omzet in werkelijkheid. Hij regelt in de praktijk uw vergunningsaanvraag, vraagt de offertes van de aannemers op en vergelijkt de offertes. De architect controleert de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden, controleert de vorderingsstaten van de aannemers en kan u bijstand leveren bij de oplevering van het werk.

Sinds 2008 draagt ARCHITECT.jo van nieuwenhuyze bvba het label ‘energiebewust architect’ energiebewust

EPB-verslaggeving

Sinds 1 januari 2006 is het EPB-decreet van toepassing (EnergiePrestatie en Binnenklimaat). Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is én die verwarmd of gekoeld worden ten behoeve van het gebruik voor mensen, moeten aan deze EPB-eisen voldoen. De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau “bijna-energieneutraal bouwen” (BEN).

Voor nieuwbouw gelden er EPB-eisen op vlak van:

 • thermische isolatie: K-peil (globale warmte-isolatie van het gebouw), U- en R-waarden
 • energieprestatie: E-peil, netto-energiebehoefte voor verwarming, minimumaandeel hernieuwbare energie
 • binnenklimaat: ventilatie, beperken van het risico op oververhitting.

Welke eisen van toepassing zijn voor een bouwproject, is afhankelijk van de:

 • bestemming van het gebouw (voor een woning gelden er andere eisen dan voor een kantoor, school, industrieel gebouw, ziekenhuis, horeca, winkels, …)
 • aard van de werken (voor nieuwbouw gelden er andere eisen dan bijvoorbeeld voor renovatie)
 • datum van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

 

Door als architect tevens de EPB-berekeningen van een project uit te voeren kan kort op de bal gespeeld worden. De invloed van bepaalde wijzigingen aan het ontwerp kunnen onmiddellijk aan de regelgeving getoetst worden.

Als architect ben ik tevens een BEN-voorloper. “wat is BEN?” 

Veiligheidscoördinatie

De taak van veiligheidscordinator werd ingevoerd door de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en haar uitvoeringsbesluiten, in het bijzonder het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Het aanstellen van een veiligheidscoördinator is verplicht voor alle werven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of achtereenvolgens de werf betreden. Het takenpakket van deze coördinator is afhankelijk van de grootte en de aard van de geplande werken.

In 2008 heeft  Jo Van Nieuwenhuyze een bijkomende scholing doorlopen tot veiligheidscoördinator niveau B om de klant een extra dienstverlening te kunnen aanbieden. Samen met de architectuuropdracht, EBP-verslaggeving en de veiligheidscoördinatie kan u een totaalpakket aangeboden worden waardoor het aantal bouwpartners en de bijhorende kosten beperkt kunnen worden.  

Benoveren

Om de renovatiegraad van ons Vlaams woningpatrimonium op te drijven en om de energieprestaties van onze woningen sterk te verbeteren, hebben de Vlaamse overheid en diverse sectororganisaties uit de bouwwereld de handen in elkaar geslagen en een Renovatiepact afgesloten. De uiteindelijke ambitie is om tegen 2050 elk huis of elk appartement even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag.

Hiervoor kunnen 2 sporen worden gevolgd:

1. ofwel zorgt de verbouwer ervoor dat elk onderdeel van de schil van zijn woning een welbepaalde U-waarde niet overschrijdt:

 • daken: Umax = 0,24 W/m2 .K
 • buitenmuren: Umax = 0,24 W/m2 .K
 • ramen (profielen en beglazing): Umax = 1,5 W/m2 .K en glas: Umax = 1,1 W/m2 .K
 • deuren en poorten: Umax = 2.0 W/m2 .K
 • vloeren: Umax = 0,24 W/m2 .K

verwarmen met een energiezuinige installatie

2. ofwel heeft zijn woning na renovatie een E-peil van maximaal E60 of een energiescore (EPC-kengetal) van 100 kWh/m2

Als architect en EPB-verslaggever wil ik u daarbij zo goed mogelijk begeleiden. Ik ben dan ook een BENOvatie-voorloper.